خانه / دانلود زیرنویس سریال (داستان عاشقانه)

دانلود زیرنویس سریال (داستان عاشقانه)

دانلود زيرنويس سريال The Legend of the Blue S

دانلود زيرنويس The Legend of the Blue S با لينک مستقيم از پی ساب The.Legend.of.the.Blue.Sea.E19-PerSub(@arirangfa_channel) ۱۴۸۷۱۸۹ مترجم ; مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام خلاصه ( ترجمه ماشینی ) : یک county دادستانی برنامه ای برای انتشار پری دریایی به اقیانوس نتیجه معکوس …

بیشتر بخوانید »

دانلود زيرنويس سريال The Legend of the Blue S

دانلود زيرنويس The Legend of the Blue S با لينک مستقيم از پی ساب The.Legend.of.the.Blue.Sea.E19-PerSub(@arirangfa_channel) ۱۴۸۷۱۸۹ مترجم ; مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام خلاصه ( ترجمه ماشینی ) : یک county دادستانی برنامه ای برای انتشار پری دریایی به اقیانوس نتیجه معکوس …

بیشتر بخوانید »

دانلود زيرنويس سريال The Legend of the Blue Sea E19 2016

دانلود زيرنويس The Legend of the Blue Sea E19 2016 با لينک مستقيم از پی ساب 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea .E19 (2016) ۱۴۸۷۱۵۱ مترجم ; SaVsa ساره www.sunflowermag.com خلاصه ( ترجمه ماشینی ) : یک county دادستانی برنامه ای برای انتشار پری دریایی به اقیانوس نتیجه معکوس هنگامی که آنها توسط ماهیگیر.

بیشتر بخوانید »

دانلود زيرنويس سريال 09 The Legend of the Bl

دانلود زيرنويس ۰۹ The Legend of the Bl با لينک مستقيم از پی ساب ۰۹ [The Legend of the Blue Sea] Park Yoon Ha – Day By Day MV ۱۴۸۷۱۳۳ مترجم ; Nasrin @persiandreamteam خلاصه ( ترجمه ماشینی ) : یک county دادستانی برنامه ای برای انتشار پری دریایی به …

بیشتر بخوانید »

دانلود زيرنويس سريال 09 The Legend of the Bl

دانلود زيرنويس ۰۹ The Legend of the Bl با لينک مستقيم از پی ساب ۰۹ [The Legend of the Blue Sea] Park Yoon Ha – Day By Day MV ۱۴۸۷۱۳۳ مترجم ; Nasrin @persiandreamteam خلاصه ( ترجمه ماشینی ) : یک county دادستانی برنامه ای برای انتشار پری دریایی به …

بیشتر بخوانید »

دانلود زيرنويس سريال The Legend of the Blue S

دانلود زيرنويس The Legend of the Blue S با لينک مستقيم از پی ساب The Legend of the Blue Sea Episode 19 ۱۴۸۷۰۱۳ مترجم ; Setareye shargh – Nasrin @persiandreamteam خلاصه ( ترجمه ماشینی ) : یک county دادستانی برنامه ای برای انتشار پری دریایی به اقیانوس نتیجه معکوس هنگامی …

بیشتر بخوانید »

دانلود زيرنويس سريال T

دانلود زيرنويس T با لينک مستقيم از پی ساب 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E19.2016(asianopus.in) ۱۴۸۶۹۹۶ مترجم ; opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub خلاصه ( ترجمه ماشینی ) : یک county دادستانی برنامه ای برای انتشار پری دریایی به اقیانوس نتیجه معکوس هنگامی که آنها توسط ماهیگیر.

بیشتر بخوانید »

دانلود زيرنويس سريال 08 The Legend of the Bl

دانلود زيرنويس ۰۸ The Legend of the Bl با لينک مستقيم از پی ساب ۰۸ [The Legend of the Blue Sea] Coffee Boy – Would I Do This MV ۱۴۸۶۵۴۹ مترجم ; Nasrin @persiandreamteam خلاصه ( ترجمه ماشینی ) : یک county دادستانی برنامه ای برای انتشار پری دریایی به …

بیشتر بخوانید »

دانلود زيرنويس سريال The Legend of the Blue S

دانلود زيرنويس The Legend of the Blue S با لينک مستقيم از پی ساب The Legend of the Blue Sea Episode 18 ۱۴۸۶۵۱۷ مترجم ; Setareye shargh – Nasrin @persiandreamteam خلاصه ( ترجمه ماشینی ) : یک county دادستانی برنامه ای برای انتشار پری دریایی به اقیانوس نتیجه معکوس هنگامی …

بیشتر بخوانید »

دانلود زيرنويس سريال The Legend of the Blue S

دانلود زيرنويس The Legend of the Blue S با لينک مستقيم از پی ساب The Legend of the Blue Sea Episode 18 ۱۴۸۶۵۱۷ مترجم ; Setareye shargh – Nasrin @persiandreamteam خلاصه ( ترجمه ماشینی ) : یک county دادستانی برنامه ای برای انتشار پری دریایی به اقیانوس نتیجه معکوس هنگامی …

بیشتر بخوانید »