خانه / doctor who seventh season

doctor who seventh season

دانلود زيرنويس سريال Doctor Who Mini Episod

دانلود زيرنويس Doctor Who Mini Episod با لينک مستقيم از پی ساب Doctor Who – Mini Episode – P.S – whovian.ir ۱۴۸۶۶۱۴ مترجم ; زیرنویس فارسی مینی اپیزود «پی نوشت» کاری از سایت هووین، طرفداران فارسی زبان دکترهو www.whovian.ir خلاصه ( ترجمه ماشینی ) : ماجراهای بیشتر از زمان سفر …

بیشتر بخوانید »

دانلود زيرنويس سريال Doctor Who Mini Episod

دانلود زيرنويس Doctor Who Mini Episod با لينک مستقيم از پی ساب Doctor Who – Mini Episode – The Inforarium – whovian.ir ۱۴۸۶۰۰۱ مترجم ; زیرنویس فارسی مینی اپیزود «اینفراریوم» کاری از سایت هووین، طرفداران فارسی زبان دکترهو www.whovian.ir خلاصه ( ترجمه ماشینی ) : ماجراهای بیشتر از زمان سفر …

بیشتر بخوانید »

دانلود زيرنويس سريال Doctor Who Mini Episod

دانلود زيرنويس Doctor Who Mini Episod با لينک مستقيم از پی ساب Doctor Who – Mini Episode – The Making of a Gunslinger – whovian.ir ۱۴۸۵۲۹۲ مترجم ; زیرنویس فارسی مینی اپیزود «پیش درآمد شهری به نام مرسی: ساخت یک تفنگدار» کاری از سایت هووین، طرفداران فارسی زبان دکترهو www.whovian.ir …

بیشتر بخوانید »

دانلود زيرنويس سريال Doctor Who Mini Episod

دانلود زيرنويس Doctor Who Mini Episod با لينک مستقيم از پی ساب Doctor Who – Mini Episode – Pond Life05: August – whovian.ir ۱۴۸۴۰۸۰ مترجم ; زیرنویس فارسی مینی اپیزود «زندگی پاند: آگوست» کاری از سایت هووین، طرفداران فارسی زبان دکترهو www.whovian.ir خلاصه ( ترجمه ماشینی ) : ماجراهای بیشتر …

بیشتر بخوانید »

دانلود زيرنويس سريال Doctor Who Mini Episod

دانلود زيرنويس Doctor Who Mini Episod با لينک مستقيم از پی ساب Doctor Who – Mini Episode – Pond Life04: July – whovian.ir ۱۴۸۳۴۷۴ مترجم ; زیرنویس فارسی مینی اپیزود «زندگی پاند: جولای» کاری از سایت هووین، طرفداران فارسی زبان دکترهو www.whovian.ir خلاصه ( ترجمه ماشینی ) : ماجراهای بیشتر …

بیشتر بخوانید »

دانلود زيرنويس سريال Doctor Who Mini Episod

دانلود زيرنويس Doctor Who Mini Episod با لينک مستقيم از پی ساب Doctor Who – Mini Episode – Pond Life03: June – whovian.ir ۱۴۸۲۳۱۲ مترجم ; زیرنویس فارسی مینی اپیزود «زندگی پاند: ژوئن» کاری از سایت هووین، طرفداران فارسی زبان دکترهو www.whovian.ir خلاصه ( ترجمه ماشینی ) : ماجراهای بیشتر …

بیشتر بخوانید »

دانلود زيرنويس سريال Doctor Who Mini Episod

دانلود زيرنويس Doctor Who Mini Episod با لينک مستقيم از پی ساب Doctor Who – Mini Episode – Pond Life02: May – whovian.ir ۱۴۸۱۶۴۰ مترجم ; زیرنویس فارسی مینی اپیزود «زندگی پاند: می» کاری از سایت هووین، طرفداران فارسی زبان دکترهو www.whovian.ir خلاصه ( ترجمه ماشینی ) : ماجراهای بیشتر …

بیشتر بخوانید »

دانلود زيرنويس سريال Doctor Who Mini Episod

دانلود زيرنويس Doctor Who Mini Episod با لينک مستقيم از پی ساب Doctor Who – Mini Episode – Pond Life01: April – whovian.ir ۱۴۸۱۰۶۲ مترجم ; زیرنویس فارسی مینی اپیزود «زندگی پاند: آپریل» کاری از سایت هووین، طرفداران فارسی زبان دکترهو www.whovian.ir خلاصه ( ترجمه ماشینی ) : ماجراهای بیشتر …

بیشتر بخوانید »

دانلود زيرنويس سريال Doctor Who 2013 S07

دانلود زيرنويس Doctor Who 2013 S07 با لينک مستقيم از پی ساب Doctor Who (2013) S07 – 50th Anniversary – The Day of the Doctor ۱۴۷۱۷۷۶ مترجم ; زیرنویس فارسی اپیزود ویژه ی ۵۰ سالگی «روز دکتر» کاری از سایت هووین، طرفداران فارسی زبان دکترهو www.whovian.ir داستان این اپیزود پس …

بیشتر بخوانید »

دانلود زيرنويس سريال Doctor Who 2013 S07

دانلود زيرنويس Doctor Who 2013 S07 با لينک مستقيم از پی ساب Doctor Who (2013) S07 – The Time of the Doctor – ۱۴۷۱۷۷۷ مترجم ; زیرنویس فارسی اپیزود ویژه ی «زمان دکتر» کاری از سایت هووین، طرفداران فارسی زبان دکترهو www.whovian.ir داستان این اپیزود پس از حوادث اپیزود ویژه …

بیشتر بخوانید »